dimecres, 22 d’abril de 2015

GEOPIC

Aquesta setmana ja he recomanat a dues persones que entressin a mirar aquesta aplicació. Les dues recomanacions tot i ser diferents (un familiar d'un nen amb autisme  i una estudiant que vol fer un treball de recerca molt relacionat amb la comunicació) m'han portat al mateix lloc.
I no és casualitat

 "Una gran idea neix d'una gran necessitat" 

Una aplicació i sobretot una intenció constant de fer més fàcil la vida de les persones és el que hi ha darrera d'aquesta gran història.