dimarts, 14 d’agost de 2012

Llistes


Soc una d'aquelles persones que fan llistes per tot. Segur que en coneixeu moltes.
Quan vaig a comprar, quan comença el curs, davant de l'ordinador, a les vacances.......
Fer una llista m'assegura que faré totes les coses que tenia previstes i m'ajuden a mantenir un cert ordre.

De la reunió que les entitats van fer amb el Departament d'Ensenyament  el dia 25 de juliol també he fet una llista. Aquest és el document que ens van presentar com a resum les entitats.
Faré com faig sempre. quan una cosa estigui feta la ratllaré. I estaré molt content, una cosa que ja està. L'única diferència és que ara les coses no depenen de mi.Per això quan les facin encara estaré més content.
Deixaré la llista com un gadget i aixi tothom podrà veure com van fent les coses que han dit.


DEPARTAMENT  EXPOSA:

-          Obertura de noves USEE i nova organització.
-          Tutor del PI en dos mesos.
-          Manteniment dels suports dels alumnes amb NEE
-          Compartir les bones pràctiques educatives en el web del departament
-          Modificació de les instruccions d’inici de curs (Tutor aula ordinària).
-          Manteniment de les CEE sense pressupost.
-           Publicació de matrícules curs 2012-13.
-          Intensitat del suport per mitjà del dictamen i derivació al l’escola EE.
-          Millora del WEB del departament en l’apartat  atenció a la diversitat.


ACORDS:

-          MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS RESPECTE A LES USEE
-          REGULARITZACIÓ DELS CEE PER  SER CENTRES DE REFERÈNCIA.
-          REUNIONS DE SEGUIMENT DE L’ESCOLA INCLUSIVA
-          REUNIONS AMB EL GRUP ESCOLA INCLUSIVA EN PERILL