dijous, 24 de desembre de 2015

RESPOSTA A LA NOTA DE PREMSA DE LA CONSELLERA D'ENSENYAMENT SRA. RIGAU

Ensenyament facilita als centres educatius orientacions i materials per fomentar l'escola inclusiva


La resposta de la Plataforma no s'ha fet esperar.
 No farem l’escola inclusiva amb un decret mancat d’ambició
Cal que el nou reglament abordi la reconversió dels Centres d’Educació Especial i respecti el dret dels pares a decidir sobre l’escolarització dels seus fills

1. Discrepem el mètode de treball seguit per elaborar el decret i no entenem les
presses per presentar-lo a la premsa quan no està tancat.

2. Aquest decret només tindrà sentit si és realment ambiciós, i la informació que
tenim fins el moment ens fa dubtar que ho sigui.

3. L’escolarització inclusiva no s’ha d’entendre com un principi o una prioritat,
sinó com un dret de l’infant.

Podeu llegir tota la nota aquí 

al Periódico.....

Rigau indigna pares i experts amb la seva regulació de l'escola inclusivaEl dia 24 és un dia per parlar de cagades????. No, és un dia per cantar el caganer.   Senyora Rigau  a vostè li diuen on han d'estudiar els seus fills?
Jo decidiré on estudiarà la meva filla.
La seva feina és treballar per a què qualsevol escola que triï sigui prou bona per acollir a la meva filla