dilluns, 31 d’agost de 2015

Programa d'escola inclusiva i atenció a la diversitat per al curs 2015-2016

Aquests dies obrint la pàgina del Departament m'he trobat amb una convocatòria que desconeixia.

Informació per als participants de la borsa sobre l'acte públic d'adjudicació de places del Programa d'escola inclusiva i atenció a la diversitat per al curs 2015-2016

 

Buscant informació m'he sorprès gratament veient que:

l Departament informa al Comitè Intercentres que, un cop aprovat  l’acord del Parlament que suposa un augment de places de les categories de EEE, TIS i TEI, de cara al curs vinent té prevista la contractació de:
  •  211 educadors/res d’educació especial  EEE
  •  93 Tècnics d’Integració Social TIS
  •  56 Tècnics d’educació infantil TEI
 Aquest programa té adjudicat un pressupost 
http://www.fmc.cat/documents/11054/doc/Llei_Pressupostos_Educaci%C3%B3_2015_web.pdf
i forma part del pressupost d'ensenyament per aquest curs
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6830/1410827.pdf
En el següent enllaç podeu trobar el Text de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2015: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6830/1410827.pdf

El que no hi ha manera de trobar és el Programa d'escola inclusiva i atenció a la diversitat. 
 Vull dir: els objectius, criteris, la finalitat, els beneficiaris d'aquest programa específic que finalitza el 31 de juliol del 2016.
Probablement és que no ho ser buscar. O que en aquest cas PROGRAMA signifiqui PERSONAL.

Sigui com sigui benvinguts al món de l'ensenyament. 

Igual que vosaltres jo també vaig treballar en el PAS, com a TEI realitzant tasques de suport educatiu en un centre. També vaig realitzar moltes altres tasques que no estaven escrites en aquell paper. Era un moment difícil, faltava personal i no sempre es podia atendre les necessitats de tots els infants. Posàvem pedaços, i suplia el coneixement amb molta voluntat. Segur que a vosaltres no us passarà.