dilluns, 20 d’octubre de 2014

Plataforma ciutadana per l'escola inclusiva a Catalunya

La Plataforma ha enviat una nota de  premsa a diferents mitjans.Trobo interessant que un col·lectiu ens vagi recordant que això de l'escola inclusiva és un tema important. De fet si llegim la nota de premsa comprovarem  que hi ha un cert punt de queixa per la manca de implicació a nivell polític, però també en d'altres nivells per tirar endavant l'escola inclusiva que promet la LEC en el seu article 81.2
 “Els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats”.

Sempre ens podem agafar a que el verb considerar, és un verb ampli.
Sempre ens podem agafar a que són  els projectes educatius dels centres documents poc eficaços.

O senzillament reconèixer que tenim lleis de primera i que s'han de  complir i que tenim lleis per quedar bé i omplir-nos la boca de paraules boniques.