divendres, 29 d’agost de 2014

Racons

L'escola inclusiva es preocupa fonamentalment per trobar mètodes, estratègies, i maneres d'organitzar a classe per atendre junts alumnes diferents, sense que cap en surti perjudicat encara que no "vulguin" o no "puguin" aprendre. (Pere Pujolàs 2002)

 Els racons són una metodologia de treball que aprofitant la capacitat lúdica de l'infant els demana que siguin autònoms, organitzats, responsables i que construeixin activament el seu aprenentatge. És una metodologia que permet atendre individualment als infants, que segueixin el seu ritme d'aprenentatge i que aquest aprenentatge sigui significatiu per a elles i ells ja que el realitzen ells mateixos.


INDICADOR D'ESCOLA INCLUSIVA.

  • Quines metodologies utilitzen a l'aula?