dijous, 26 de març de 2015

PI Plans individualitzats

Un dels puntals per facilitar la inclusió a l'escola ordinària és el  PI

Un PI  és:
El conjunt d’actuacions, mesures i suports que es planifiquen i s’acorda implementar per donar resposta a  un alumne/a de manera personalitzada degut a que presenta unes necessitats educatives específiques o  singulars
 Un pla escrit que descriu el pla d’estudis i/o suports que requereix un alumne, tenint en compte els seus punts forts i les seves necessitats per aprendre i mostrar el seu aprenentatge
Un registre de les adaptacions personalitzades necessàries per ajudar l’estudiant a construir el seu aprenentatge
Un document de treball que resumeix els objectius d’aprenentatge que s’han modificat, tenint en  compte els objectius del curs, àrea o matèria en el/la que està matriculat amb els seus congèneres
Un document de treball en el que es determinen objectius diferents i complementaris als que segueixen els companys del grup d’edat
Una eina per tal que l’estudiant, els seus pares i qualsevol altra persona que sigui responsable del PI, rendeixi comptes sobre l’assoliment dels objectius modificats i/o diferents que estan sota la seva competència

M'agrada tant quan les coses són tant clares i estan tant ben fetes.
Està tant ben fet que qualsevol s'atreveix a fer-ne un. De eines en tenim moltes.

Potser encara trobareu més, però el problema segueix estan amb com es fa. No tots els mestres estem preparats per preparar un PI de veritat.

He trobat una jornada que potser ens pot ajudar.


Jornada d'Atenció a la Diversitat: Plans Individualitzats


Jornada teòrico pràctica sobre les bases conceptuals per elaborar programes individualitzats (PI) i el seu desenvolupament pràctic en diferents perfils de necessitats educatives específiques (N.E.E).

El Col-legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)