dimarts, 10 de febrer de 2015

Un nou decret

El model d’escola inclusiva a Catalunya passarà una prova de foc els propers mesos. El departament d’Ensenyament ha iniciat els tràmits per a elaborar un nou decret que regularà l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), i que s’hauria de convertir en la palanca que promogués tots els canvis necessaris per que el sistema educatiu català esdevingui veritablement inclusiu. El decret s’ha obert a la participació de moltes entitats socials, però la cautela és tan extrema que cap no l’ha pogut llegir fins ara en la seva integritat, segons han confirmat diverses d’aquestes entitats a El Diari de l’Educació.


Un bon model pels que van darrera. Aquesta és l'esperança que tinc al llegir l'article del Víctor Saura.

Un nou decret sobre les necessitats educatives especials marca el ‘ser o no ser’ de l’escola inclusiva
No passa res i estem be de salut, però no crec que l'Alba es pugui beneficiar d'aquest Decret. I no per què no pugui arribar a ser un gran decret. Amb el suport de molts agents socials. I amb molts canvis necessaris i beneficiosos per una escola inclusiva. Però no crec que l'apliquin.

Tenen l'article 81.2 de la seva Llei d'educació i no en fan cas.

1. El projecte educatiu de cada centre ha d’incloure els elements metodològics i organitzatius necessaris per a atendre adequadament els alumnes amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació que puguin afectar l’aprenentatge i la capacitat de relació, de comunicació o de comportament.

Tots teníem esperances amb el pla 2008-2015.Aprendre Junts i va ser això una gran esperança.
 S'han presentat molts projectes i estudis per canviar però no s'ha fet cas del que deien.

Podria agafar-me fins i tot a Drets Humans.....però no cal.

Molta gent ha treballat i s'ha esforçat per millorar les coses i crec que la vida de les persones amb capacitats diferents ha  millorat molt gràcies a aquest esforç.
Però no em crec que facin una escola inclusiva.

El canvi cap a l'escola inclusiva el faran les persones que tinguin perspectives més llargues que  quatre anys. I lamentablement aquest moment crec que encara no ha arribat.
El camí cap a la societat inclusiva va més per complir el que tenim.