dimecres, 5 de novembre de 2014

Junts per una escola inclusiva de qualitat

Benvolgudes famílies;
Quan ja ha passat gairebé un mes i mig des de l'inici del curs escolar 2014-15, resulta més que evident que els recursos destinats als alumnes amb NEE greus han disminuït. Des de l'Ampa Aspasim tenim constància de que alguns pares i mares han adreçat les seves queixes directament al Consorci d'Educació de Barcelona, però ni ells ni nosaltres considerem que el Consorci hagi donat una resposta satisfactòria a les incidències denúnicades.
Per aquest motiu, des de l'Ampa Aspasim us proposem informar l'IMD (Institut Municipal de Discapacitat de Barcelona) sobre les incidències en l'escolarització dels nostres fills amb NEE. A nivell general, aquest Institut treballa perque les persones amb discapacitat que viuen a Barcelona puguin desenvolupar-se de la manera més autònoma possible en tots els àmbits de la vida ciutadana, en plena igualtat d’oportunitats i amb respecte per les diferents necessitats personal; i a nivell educatiu, col·labora amb l'Institut Municipal d'Educació i amb el Consorci d'Educació per garantir la inclusió dels nens i nenes amb discapacitat dins l'escola ordinària. Per aquest motiu, creiem que poden ser receptiuis i sensibles a la nostra denúncia, i ajudar a buscar sol.lucions a les qüestions plantejades.
COM FER ARRIBAR AQUESTA DENÚNCIA? Omplint el formulari adjunt amb DADES OBJECTIVES I CONTRASTABLES. És molt important que, amb l'ajut de l'escola si fos necessari, ompliu les dades que es sol·liciten i feu constar les incidències que hagiu pogut tenir tant en horari escolar, com en horari de menjador o d'extraescolars.

QUINES INCIDÈNCIES PODEM DENUNCIAR?
Totes aquelles que considereu contràries a la inclusió educativa dels alumnes amb NEE. A títol d'exemple us podem dir: concessió de menys hores de vetllador de les estimades opoturnes per l'escola/EAP, denegació o retirada de soport logopèdic del CREDAC, pressions per canviar el tipus d'escolarització, prohibició d'utilitzar el servei de menjador escolar, prohibició de participar en les activitats lectives fora del recinte escolar o activitats extraescolars, denegació o retirada de serveis d'infermeria pels alumnes que necessiten determinades cures en horari lectiu,...
ON FER-HO ARRIBAR? La nostra proposta és que cada família adreci el formulari degudament completat al tècnic de l'Institut Municipal de Discapacitat del seu districte. A continuació us detallem els nom i l'adreça electrònica d'aquests tècnics:


ClaraSantamaria /CIUTAT VELLAcsantamaria@bcn.cat
EvaTerrén /SANT ANDREUeterren@bcn.cat
FerranUrgell   /SANTS-MONTJUICfurgell@bcn.cat     
GemmaGálvez /NOU BARRISggalvez@bcn.cat
GlòriaPalomares /SANT MARTÍgpalomares@bcn.cat
GuillermoHurtadoghurtado@bcn.cat
YolandaAnguita /LES CORTSyanguita@bcn.cat
MireiaCurto / EIXAMPLEmcurto@bcn.cat
NuriaCardona /SARRIAnuriacardona@bcn.cat
NuriaGonzález /HORTA-GUINARDOngonzalezp@bcn.cat
NuriaValero /GRACIAnvaleros@bcn.cat

Per últim, us voliem demanar dos favors:

1. Compartiu aquest correu amb totes les famílies de alumnes amb NEE de Barcelona que creieu que pot ser del seu interés, siguin o no membres de l'Ampa Aspasim
2. Per tal de poder fer un seguiment d'aquestes denúncies, agraïriem ENS ENVIESSIU UNA CÒPIA DEL FORMULARI  ENVIAT a ampaaspasim@gmail.com

Per qualsevol qüestió, no dubteu en contactar-nos.
Moltes gràcies a tots per la vostra col.laboració,Ampa Aspasim

Junts per una escola inclusiva de qualitat