diumenge, 20 de juliol de 2014

Pedagogia Sistèmica

"El abordaje sistémico-fenomenológico ha puesto de manifiesto de una forma significativa que en el momento en que un miembro o parte de un sistema, sea cual sea, se siente excluido no tiene la certeza de pertenecer a ese sistema, éste entra en desequilibrio y en él emergen diferentes actitudes disruptivas que a menudo interpretamos, confusamente, como causas y responsabilidades individuales de aquellos que las manifiestan, cuando en realidad se trata de brotes sintomáticos que el sistema utiliza para mostrar algún desajuste.
En este sentido, los mayores esfuerzos de las instituciones educativas deben ir en la dirección de potenciar este sentimiento de pertenencia, favoreciendo todos aquellos procesos que permitan la inclusividad." 

Això  escriu Carles Perellada amb el seu article  "La pedagogía sistémica: la educación sigue latiendo al compás de los tiempos" a Aula de Infantil Núm. 35. Enero-Febrero 2007.

Aquest  juliol s'ha fet la I Setmana d'Estiu de Pedagogia Sistèmica Multidimensional de Catalunya,  He fet una iniciació en aquesta pedagogia que fa propostes encaminades a la inclusió.

Compartirem amb vosaltres totes les informacions que puguin interessar-nos i que serveixin per canviar la manera de mirar el món.

Es tracta de generar a les escoles climes convivencials positius
on les emocions i els valors que predominin siguin la confiança,
l’acolliment, el reconeixement, el respecte a la diferència, l’agraïment
i l’admiració. Això possibilita que l’escola sigui una plaça comuna,
una comunitat, on hi ha espai per a totes les identitats i totes
les intel·ligències, una escola viva i dinàmica, on els mestres i els
alumnes són investigadors i creadors de la realitat.
la xarxa amorosa per educar
Octaedro
Carles Parellada
Mercè Traveset