dilluns, 31 de març de 2014

"la inclusió 20 anys després de la declaració de Salamanca"

Totes aquestes jornades d'escola inclusiva que estem vivint són possibles per l'esforç de gent que fa molts anys trencava normes i esquemes establerts. Que veien el món d'una altra manera.

L'article "la inclusió 20 anys després de la declaració de Salamanca"  fa referència a algunes d'aquestes persones, associacions  i ens ajuda a situar-nos històricament. També ens dona la possibilitat de conèixer el Diari de l´educació. Una eina més per informar-nos i desinformar-nos de les coses que passen en aquest món.

“Les persones amb necessitats educatives especials han de tenir accés a les escoles ordinàries, les quals hauran d’integrar-los  en una pedagogia centrada en el nen, capaç de satisfer aquestes necessitats (…) Les escoles ordinàries amb aquesta orientació integradora representen el mitjà més eficaç per combatre les actituds discriminatòries, crear comunitats d’acollida, construir una societat integradora i aconseguir l’educació per a tothom; a més, proporcionen una educació efectiva a la majoria dels nens i milloren l’eficiència i, en definitiva, la relació cost-eficàcia de tot el sistema educatiu”