divendres, 23 d’agost de 2013

Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (2013-2014)


Les ajudes no són un acte de caritat. Són drets que tenim reconeguts. Són els diners que es recullen de tots i que s'haurien de repartir entre tots.
Gràcies Núria per recordar-nos la informació.