dilluns, 14 de maig de 2012

Actuacions educatives d’èxit

He fet la meva inscripció en aquesta jornada. El model educatiu que fins ara es defensava, tot i no ser inclusiu, està a la corda fluixa. L'increment de la ratio amb un menor número de professors i menys suport a les aules elimina tota esperança de que el sistema educatiu donés resposta a totes i tots els alumnes de l'escola. Però potser aquesta situació ens ajudarà a buscar un sistema educatiu més just. Potser INCLUD-ED ens començarà a donar la resposta.

El projecte INCLUD-ED és el projecte integrat del VI Programa Marc de la Comissió Europea que presenta les solucions als problemes educatius de la Unió Europea. Els seus resultats es van presentar al Parlament Europeu a Brussel·les el darrer 6 de desembre. El projecte, coordinat pel CREA, ha durat 5 anys i han participat 15 universitats i 14 països europeus. Per fi tenim els resultats de l’INCLUD-E
 el programa